DATALAN quality inspection

Riešenia na mieru zamerané na kontrolu kvality v procese výroby

Sofistikované riešenia s pridanou hodnotou

Quality Inspection systémy sú zamerané na kontrolu kvality v procese výroby. Našou hlavnou doménou je spracovávanie dát a informácií.

Každý merací systém je množina snímačov, kamier, detekčných a meracích zariadení, ktoré generujú dáta. Tieto dáta je potrebné vyhodnotiť a spracovať tak, aby systém vedel spoľahlivo realizovať kontrolu kvality.

Produkty

LightThru

___

Kontrola priechodnosti kanálov v hlavách závitov

OMS

___

Open Measurement System

IIT

___

Kontrola vnútorných závitov

Surface Inspection

___

Detekcia povrchových chýb

O spoločnosti

Naše riadiace a kontrolné systémy sú zamerané na 100% kontrolu kvality v procese výroby. Riešenia sa integrujú priamo do výrobného procesu alebo výrobnej linky a sú hardvérovo nezávislé.

Naše systémy úspešne fungujú v Mexiku, Číne, Nemecku, Poľsku, Českej republike, Slovensku, Ukrajine, Maďarsku a Bosne a Hercegovine.

Okrem navrhovania a realizovania systémov kontroly kvality v procese výroby, DATALAN poskytuje služby aj v oblasti infokomunikácií, softvéru, outsourcingu a cloudu.