O spoločnosti

DATALAN Quality Instruments je globálny dodávateľ automatizovaných systémov pre kontrolu kvality. Zameriavame sa na vývoj špeciálnych aplikácií na meranie, kontrolu a monitoring kvality vo veľkoobjemových výrobných linkách. Naše riešenia umožňujú 100% kontrolu výrobného procesu, plnú garanciu systémov na kontrolu kvality a zlepšujú možnosti kontroly výroby.

Náš prístup a kvalita

Náš prístup nám umožňuje dodávať riešenia s pridanou hodnotu, ktoré je možné integrovať priamo do výrobného procesu.

Prioritou spoločnosti DATALAN Quality Instruments je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007.

Čísla a fakty:

Tržby

Zamestnanci

Pridaná hodnota

Predaj vlastných produktov a služieb

Manažment a obchodní reprezentanti

Martin Balog

General Manager

Klaus Baumgartner

Sales & Marketing Director

Philipp Baumgartner

Sales & Marketing Manager

Igor Kočiš

Financial Director

Kde pôsobíme

Naše riadiace a kontrolné systémy majú celosvetové pôsobenie od Európy až po Áziu a Latinskú Ameriku.

Naše systémy úspešne fungujú v Mexiku, Číne, Nemecku, Poľsku, Českej republike, Slovensku, Ukrajine, Bosne a Hercegovine, Maďarsku a celej EÚ.