Kontaktujte nás

Centrála spoločnosti

DATALAN Quality Instruments, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava, Slovakia

Pobočka Nemecko

DATALAN Quality Instruments
Waldstraße 2
D-77773, Schenkenzell, Germany
+49 (0)170 899 1300

Kontaktujte nás

Kontaktujte náš tím

Klaus Baumgartner

Sales & Marketing Director

+49 (0)170 899 1300

Philipp Baumgartner

Sales & Marketing Manager

+49 (0)176 20901109

Fakturačná adresa

DATALAN Quality Instruments s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Slovensko

IČO: 31 403 964
IČ DPH: SK2020347714

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 9708/B.

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK09 0200 0000 0038 8102 2456
SWIFT CODE (BIC): SUBASKBX

Tatra banka, a.s.

IBAN: SK20 1100 0000 0029 4104 2957
SWIFT CODE (BIC): TATRSKBX