IIT - Kontrola vnútorných závitov

Mnoho výrobcov, najmä dodávateľov pre automobilový priemysel, kladie veľký dôraz na 100 % kontrolu kvality vnútorných závitov a otvorov v kritických častiach. Prvoradé je pre nich dodávať vysoko kvalitné produkty svojim zákazníkom. Správna kontrola môže tiež určiť optimálne intervaly pre výmenu nástrojov.

Rýchly a spoľahlivý systém kontroly

Kvalita vyrábaných dielov pre automobilový priemysel je kľúčom k úspechu v podnikaní. Dokonca aj taká jednoduchá vec, ako je závit, môže mať negatívny vplyv na výrobný proces, ak nie je riadne vykonaná.

Či už ide o montážny proces alebo mechanickú odolnosť spoja, ktorý zabezpečuje, spoľahlivá kontrola závitov je nevyhnutnosťou pre kritické komponenty v automobilovom priemysle, ako sú odliatky pre motory, ložiská kolies a iné. Navyše pochopenie skutočných parametrov každého výrobného procesu je kľúčom k jeho riadeniu. IIT je najlepší systém, ktorý vám to všetko zabezpečí v jednom balíku.

Prínosy:

100 % kontrola procesu

Veľmi krátke doby cyklov

360° meracie pole okolo sondy

Prakticky neobmedzená dĺžka závitu

Bez opotrebovania meracieho zariadenia

Zníženie počtu nezhôd takmer na nulu

Pozrite si video

Detekčné schopnosti:

 • Chýbajúci závit
 • Chybný rozmer závitu (priemer, rozteč)
 • Neúplná dĺžka závitu
 • Lokálne poškodenie závitu
 • Triesky a kovové úlomky
 • Skosenie, kužeľ, zárezy
 • Kontrola závitových vložiek
 • Ostatné chyby závitov
 • Nepriamo - opotrebovanie rezného nástroja

Systémové parametre:

Rozsah merania: M5 - M25 (sondy prispôsobené na väčšie rozmery)
Rýchlosť merania: údaj 20kHz, približne 1 ks/s na základe ďalšieho použitia
Presnosť: na 0,02 mm v priemere
Konfigurácia kontroly: zaškolenie na základe hlavných vzorových dielov
Počet konfigurácií produktov: neobmedzený
Počet sond na jednu riadiacu jednotku: 4, je možné rozšíriť o ďalšie riadiace jednotky

OK

Nedorezaný závit

Poškodený závit

Chýbajúci závit

Tesný závit

Nečistoty v závite

Spôsob merania

Kontrolný systém pozostáva hlavne z kapacitnej sondy s prstencovým meracím poľom, osobitného prípravku na centrovanie sondy, zosilňovača na spracovanie signálu a riadiacej jednotky na hodnotenie odčítaných hodnôt a rozhodnutie o kvalite.

Sonda sa vloží do závitu a zachytí ekvidistantne synchronizovaný signál. Ten je ďalej spracovaný s cieľom odhaliť prípadné odchýlky od očakávaného tvaru krivky. Z odčítaných hodnôt je možné vyhodnotiť rôzne prvky (nielen závity). Systém poskytuje možnosť kalibrácie a zaškolenia, on-line vizualizácie a štatistického spracovania, skladovania dát o vyradených dieloch a ďalšie funkcie spracovania dát.

Možnosti integrácie

Možnosti integrovania bezkontaktnej kontroly závitov do sériovej výroby záležia od doby cyklu a toku materiálu.

Do tej istej stanice je tiež možné integrovať ďalšie typy kontrol, ako napr. kamerový systém alebo 3D meranie dielov pre zabezpečenie vyššej pridanej hodnoty a návratnosti investície. • Samostatný automatizovaný stroj s podávačmi (pre malé časti)
 • Viac-sondová, jednoúčelová, vysokorýchlostná kontrolná stanica
 • Robotická stanica (pre flexibilné riešenie s mnohými kontrolnými bodmi)
 • Ďalšia integrácia komponentov pôvodných výrobcov zariadenia do existujúceho zariadenia