LightThru – Broken Core Inspection

Systém LightThru je primárne určený pre výrobcov hláv valcov a blokov motorov, kde výroba prebieha klasickým gravitačným liatím hliníkovej zliatiny do semi-permanentnej kokily s pieskovým jadrom. LightThru je možné integrovať do rôznych typov výrobného procesu, jeho veľkou výhodou je modulárnosť a možnosť integrácie ďalších typov kontroly do jedného zariadenia.

Detekcia poškodení v kanálikoch valcov motora

Systém LightThru funguje na princípe merania prechodu svetla cez kanáliky odliatku.

Pieskové jadro sa občas zlomí alebo inak poškodí a dutina, ktorá by mala po odstránení jadra vzniknúť je úplne, alebo čiastočne blokovaná. Takto poškodený kanálik negatívne ovplyvňuje životnosť a výkon motora. Detekciou neúplného odjadrenia alebo zachytených triesok po obrábaní pomôže znížiť riziko vzniku nehôd automobilov a počet reklamácií.

Prínosy:

Automatická 100% kontrola produkcie

Veľmi krátke cyklové časy kontroly

Kontrola rozvetvených kanálikov v odliatku

Lokalizácia miesta defektu v rámci odliatku

Vyšší rozsah kontroly odliatku voči konvenčným riešeniam

Znižovanie investičných nákladov pri integrácií viacerých meraní do jedného zariadenia

Pozrite si video

Možnosti detekcie:

 • Plné zaliatia spôsobené chybou pieskového jadra
 • Nesprávne odjadrenie odliatkov
 • Penetrácia kovu do jadra

Systémové parametre:

Dynamický merací rozsah: 100 dB
Štandardný cyklový čas: 26s (najkratšie 16s pre špeciálne aplikácie)
Maximálny počet vysielačov: 64
Maximálny počet prijímačov: 64
Detekcia plného zaliatia: 100%
Detekcia čiastkového zaliatia: Záleží na aplikácií, zvyčajne začína od 50%

Spôsob merania

Systém LightThru funguje na princípe merania prechodu svetla cez kanáliky odliatku. Svetlo je vysielané pomocou LED diód a merané pomocou fotodiód. Do odliatku je zasunutá sústava špeciálnych sond navrhnutá pre každý výrobok zvlášť. Každá sonda obsahuje vysielače a/alebo prijímače. Meraním signálu medzi vybranými dvojicami vysielač-prijímač systém vyhodnotí, či je priechodnosť danej časti odliatku v očakávaných toleranciách, alebo došlo k poškodeniu výrobku. Meranie prebieha samostatne po každom vysielači tak, aby bolo možné jednoznačne lokalizovať defekt.


Základnou výhodou oproti iným riešeniam na báze prietoku vzduchu je možnosť nezávislého merania rozvetvených kanálov. Jednotlivé vysielače a prijímače sú na sondách umiestnené tak, aby optimálne smerovali do jednotlivých kanálov a umožňovali ich nezávislé meranie.

Alternatívne technológieLightThru je často inštalovaný ako doplnková technológia k nanokamerovým systémom na kontrolu vnútorných kanálikov.Nanocameras

 • Presná vizuálna kontrola
 • Detekcia čiastkových prietokov
 • Predná/zadná konfigurácia svetiel
 • Detekcia len priamo viditeľných miest

LightThru

 • Kontrola dlhých zatočených kanálikov
 • Lokalizácia defektov v rámci výrobku
 • Detekcia len kompletných zablokovaní
 • Citlivosť na zmenu vlastností povrchu

Možnosti integrácie

LightThru je možné integrovať do rôznych typov výrobného procesu.

Veľkou výhodou je modulárnosť a možnosť integrácie ďalších typov kontroly do jedného zariadenia. • Samostatné meracie zariadenie s manuálnym nakladaním
 • Inline zariadenie s dopravníkovou manipuláciou
 • Robotom obsluhované v automatickej bunke
 • Integrácia s nanokamerami, 3D merania systémom OMS, povrchovej kontroly, kontroly vnútorných závitov IIT a iných meracích systémov do jedného zariadenia