Statické OMS – Open Measurement System

Systém OMS je určený pre presné merania hliníkových odliatkov a iných tvarovo komplikovaných výrobkov. Systém je navrhnutý na 100% kontrolu v procese výroby a slúži ako náhrada drahých a pomalých súradnicových meracích zariadení CMM.

Komplexne 3D meranie komplexných produktov

Hlavným princípom OMS je presné meranie referenčných bodov a plôch v karteziánskej súradnicovej sústave [x, y, z] a akýchkoľvek iných dátumov špecifikovaných v nákrese.

Vzhľadom na charakter výroby sú OMS zariadenia schopné skontrolovať obrovské množstvá výrobkov v nepretržitej prevádzke s vysokou požadovanou dostupnosťou a v ťažkých prevádzkových podmienkach.

Prínosy:

Vysoká presnosť a rýchlosť merania

Celý výrobok zmeraný v jednom zariadení

Plná integrácia do výrobného procesu

Nasadenia aj v ťažkých výrobných podmienkach

Komplexné štatistické spracovanie výsledkov

Znižovanie investičných nákladov pri integrácií viacerých meraní do jedného zariadenia

Pozrite si video

Možnosti detekcie:

 • Tvarové a rozmerové vlastnosti výrobkov
 • Bodové meranie súradníc v X,Y,Z priestore
 • Rovinnosť a rovnobežnosť obrobených plôch
 • Skutočné polohy odlievaných a obrábaných otvorov
 • Priemery obrábaných otvorov
 • Relatívne a absolútne polohy jadier v odliatkoch
 • Hrúbky stien odliatkov

Systémové parametre:

Maximálne rozmery meraných výrobkov: 900x700x700 mm (možnosti zákazníckej úpravy)
Dosiahnuteľná presnosť merania: Spôsobilosť merania menej než 10% v Gage R&R testoch
Laserové skenovanie: až do 0,2 mm
Bodové laserové meranie: až do 0,1 mm
Mechanické meranie dotykovou sondou: až do 0,03 mm
Bias testy: menej ako 10%
Cyklový čas: od 20 sec, záleží od spôsobu integrácie
Počet meracích bodov: Neobmedzený

Metóda merania

Statický OMS je otvorený systém, umožňujúci integráciu a jednotné vyhodnotenie 3D meracích dát z rôznych druhov meracích systémov v jednej meracej stanici. Podľa zvolenej technológie sa meranie realizuje počas synchronizovaného pohybu (laserové systémy), alebo v statickej polohe v prípravku. Systém OMS dokáže spracovať dáta z nasledujúcich zdrojov:


 • Laserové bodové snímače
 • 3D skenovanie skenery
 • Dotykové bodové snímače (LVDT alebo iné)
 • 2D kamerové systémy


Všetky merania sú vzájomne skalibrované do spoločného súradnicového systému. Podľa presnej špecifikácie merania a výkresových tolerancií definovaných pomocou GD&T, OMS vyhodnocuje požadované charakteristiky produktu a výslednú kvalitu. Všetky merania sú uložené v databáze pre ďalšie štatistické spracovanie.

Alternatívne technológieContactless scanning OMS je alternatívnou technológiou s statickému OMS meraniu.Contactless Scanning OMS

 • Vyššie úspory na senzoroch
 • Jednoduchá integrácia s vizuálnou kontrolou
 • Väčšia flexibilita pre úpravy
 • Nižšia presnosť voči dotykovým sondám
 • Dlhší životný cyklus v niektorých prípadoch

Static OMS

 • Najvyššia možná presnosť
 • Integrácia s inými statickými senzormi
 • Komplikovaný dizajn upínača
 • Vyššia cena senzorov
 • Nižšia flexibilita úprav

Možnosti integrácie

Statický OMS je možné integrovať do rôznych typov výrobného procesu. Veľkou výhodou je modulárnosť a možnosť integrácie ďalších typov kontroly do jedného zariadenia.


 • Samostné meracie zariadenie s manuálnym nakladaním
 • Inline zariadenie s dopravníkovou manipuláciou
 • Robotom obsluhované v automatickej bunke
 • Integrácia LightThru kontroly, nanokamier, povrchovej kontroly, kontroly vnútorných závitov IIT a iných meracích systémov do jedného zariadenia