Virtual Condition Gage - VCG

Kompletná kontrola výrobného procesu je v dnešnej dobe z pohľadu požiadaviek zákazníkov absolútnou nevyhnutnosťou.

Procesná kontrola, rozmerové meranie a kontrola povrchu - všetko v jednom

Automobilový priemysel vyžaduje komplexnú kontrolu kvality výrobkov počas celého výrobného procesu. Hoci len jeden malý chýbajúci komponent na výrobku môže spôsobiť významné oneskorenie v celkovej výrobe.

Preto je nevyhnutné garantovať úplnosť a presnosť všetkých komponentov. Komplexné odliatky a/alebo strojovo obrábané súčiastky vyžadujú kontrolu všetkých kľúčových vlastností a rovnako aj vyhodnotenie ich rozmerových, či iných kvalitatívnych parametrov. VCG systémy sú vytvorené kombináciou rôznych kontrolných technológií a vytvárajú tak jedinečné riešenie na kontrolu procesov a výrobkov.

Prínosy:

100% kontrola produkcie

Flexibilita systému

Nahradenie manuálnej kontroly

Sledovanie výrobku v procese (traceability)

Typy kontroly:

 • Kontrola povrchov strojov
 • Prítomnosť vŕtaných otvorov
 • Kontrola priebežných otvorov
 • Prítomnosť odlievaných otvorov
 • Prítomnosť montovaných súčiastok
 • Prítomnosť závitov
 • Kontrola vnútorných závitov
 • Profil obrobených povrchov
 • Poloha a vzdialenosť indexačných otvorov
 • Meranie GD&T parametrov
 • Kontrola tvarov a rozmerov
 • Porozita a iné povrchové defekty

Systémové parametre:

Rýchlosť skenovania materiálov: až do 500 mm/sec
Maximálne meranie rozmerov výrobkov: 900x700x700 mm (možná úprava podľa potreby)
Časový cyklus: minimálne 30 sekúnd, v závislosti od metód integrácie
Veľkosť databázy triediacich systémov: bez obmedzenia
Dostupné technológie:

 • Riadkové kamery
 • Plošné kamery
 • Laserové bodové snímače
 • Laserové skenery
 • IIT meranie závitu

Metódy merania

VCG Systémy sú založené na princípe bezkontaktného OMS skenovania a kamerovej kontroly povrchu. Kombinujú 2D a 3D meracie systémy do jedného zariadenia pre kontrolu výrokov. V závislosti od úrovne merania je skenovanie riešené buď počas transport výrobku na dopravníkovom páse (iba pri atributívnej kontrole) alebo pri skenovaní výrobku na presnom vozíku (atributívne aj parametrické vyhodnocovanie).

Systém sa štandardne skladá z pozdĺžnych a priečnych skenovacích staníc. Hoci je skenovanie kľúčovým princípom pre VCG, je možné zapojiť statické meracie technológie ako napríklad IIT, LightThru and Nanokamery.


Na získanie procesných dát sú používané nasledovné technológie:


 • Riadkové kamery s kolimovaným LED svetlom na skenovanie povrchov, detekciu vŕtania a otvorov kanálikov, ich prítomnosť a meranie
 • Plošné kamery – prítomnosť a kontrola závitov, vŕtania a malých povrchov
 • Telecentrické kamery – priemery, skutočné pozície a vzdialenosti presných vŕtaných otvorov
 • Bodové laserové snímače – referenčné body, meracie body, profily povrchov, paralelnosť povrchov
 • Laserové skenery - kompletné 3D kontroly povrchov, flexibilné 3D meranie, porovnávanie tvarov

Možnosti integrácie

Bezkontaktné skenovacie OMS môžu byť plne integrované do výrobného procesu. Existuje viacero mechanických dizajnov podľa typu výrobného procesu. Hlavnou výhodou je modularita a možnosti integrácie do jedného zariadenia.

 • Inline dopravníkové systémy
 • roboticky nakladané automatické bunky
 • Inline vozíkový skenovací systém s nakladacími čeľusťami