Nanocameras – Kontrola vnútorných kanálikov

Nanokamerový systém je určený predovšetkým pre výrobcov hláv valcov motora, kde výroba prebieha klasickým gravitačným liatím hliníkovej zliatiny do semi-permanentnej kokily s pieskovým jadrom. Systém ale môže byť použitý na automatizáciu akejkoľvek vizuálnej boroskopickej kontroly vo výrobnom procese. Jeho veľkou výhodou je presnosť meraní aj malých defektov, modulárnosť a možnosť integrácie ďalších typov kontroly do jedného zariadenia.

Detekcia poškodení v kanálikoch valcov hláv

Nanokamery poskytujú detailnú vizuálnu kontrolu vnútorných priestorov, kanálikov a iných ťažko dosiahnuteľných povrchov výrobkov.

Pieskové jadro sa občas zlomí alebo inak poškodí a dutina, ktorá by mala po odstránení jadra vzniknúť je úplne, alebo čiastočne blokovaná. Takto poškodený kanálik negatívne ovplyvňuje životnosť a výkon motora. Detekciou neúplného odjadrenia alebo zachytených triesok po obrábaní pomôže znížiť riziko vzniku nehôd automobilov a počet reklamácií.

Prínosy:

Automatická 100% kontrola produkcie

Detekcia čiastočných defektov, triesok a piesku

Kontrola rozvetvených kanálikov v odliatku

Lokalizácia miesta defektu v rámci odliatku

Vyšší rozsah kontroly odliatku voči konvenčným riešeniam

Znižovanie investičných nákladov pri integrácií viacerých meraní do jedného zariadenia

Možnosti detekcie:

 • Čiastočné alebo plné zaliatia spôsobené chybou pieskového jadra
 • Nesprávne odjadrenie odliatkov
 • Malá penetrácia kovu do jadra
 • Prestreky okolo lepených spojov jadier

Systémové parametre:

Rozlíšenie obrázku: 250x250 pixelov
Štandardný cyklový čas: 26s (najkratšie 16s pre špeciálne aplikácie)
Maximálny počet vysielačov: 32 na meranú jednotku
Maximálny počet nanokamier: 16 na meranú jednotku
Detekcia čiastočného zaliatia: 50% garantované, 30% možné

Prestrek na lepenom jadre

Špona - zadné osvetlenie

Špona - predné osvetlenie

OK Kanál - predné osvetlenie

OK Kanál - zadné osvetlenie

Špona v kanáli

Spôsob merania

Nanokamery sú miniatúrne kamery s integrovanými šošovkami s veľkosťou 1x1x1,8mm. Sú zakomponované do špeciálnych sond s integrovanými LED svetlami. Sondy sú špeciálne prispôsobené na rozmery každého produktu, aby boli schopné detegovať všetky požadované miesta. Nanokamery môžu využívať princíp predného aj zadného osvetlenia. Kontrolované kanáliky sú zobrazené a snímky sú automaticky vyhodnocované pre rôzne typy defektov. Kontrola pomocou nanokamier je veľmi presná a spoľahlivá. Využíva rôzne algoritmy vizuálnej kontroly na rôzne typy povrchov, ich tvar a štruktúru.

Alternatívne technológieNanokamery sú často inštalované ako doplnková technológia k LightThru na kontrolu interných kanálikov.Nanocameras

 • Presná vizuálna kontrola
 • Detekcia čiastkových prietokov
 • Predná/zadná konfigurácia svetiel
 • Detekcia len priamo viditeľných miest

LightThru

 • Kontrola dlhých zatočených kanálikov
 • Lokalizácia defektov v rámci výrobku
 • Detekcia len kompletných zablokovaní
 • Citlivosť na zmenu vlastností povrchu

Možnosti integrácie

Nanokamery je možné plne integrovať do výrobného procesu.

Existujú rôzne mechanické dizajny v závislosti od typu výrobného procesu. Veľkou výhodou je modulárnosť a možnosť integrácie ďalších typov kontroly do jedného zariadenia. • Samostatné meracie zariadenie s manuálnym nakladaním
 • Inline zariadenie s dopravníkovou manipuláciou
 • Robotom obsluhované v automatickej bunke
 • Integrácia s LightThru, 3D merania systémom OMS, povrchovej kontroly, kontroly vnútorných závitov IIT a iných meracích systémov do jedného zariadenia