Surface Inspection

Povrchové chyby výrobkov môžu mať výrazný negatívny dopad na funkčné vlastnosti produktu a znižujú dôveryhodnosť na strane zákazníka.

Porozita, trhliny, škvrny a ďalšie výzvy na každom kúsku povrchu

Detekcia patrí medzi najnáročnejšie kontroly. Naše riešenia dokážu vo veľmi vysokých rýchlostiach na rôznych povrchoch detegovať aj veľmi malé povrchové chyby na úrovni desiatok µm, ktoré sa prejavujú iba zmenou reliéfu.

Na detekciu používame špeciálne optické a svetelné sústavy a 3D technológie (laserové skenovanie, kolimované osvetľovanie, Shape-from-Shading).

Prínosy:

100% kontrola produkcie

Veľmi vysoké rozlíšenie snímaného obrazu

Flexibilita systému

Snímky pri vysokej rýchlosti snímania

Typy defektov:

 • Vizuálna detekcia plošných defektov
  • Fľaky, nečistoty, hrdza
  • Trhliny a škvrny
  • Stopy po kalení a fosfátovaní
  • Stopy po obrábaní, ryhy
 • Detekcia tvarových defektov
  • Porozita
  • Narazeniny
  • Vypadaný materiál
  • Trhliny
 • Kontrola tvaru a rozmerov
 • Prítomnosť otvorov, ušiek a podobne

Systémové parametre:

Rozlíšenie kamerového systému: od 10 µm
Rýchlosť skenovania materiálu: až do 1000 mm/s
Veľkosť najmenšieho detegovateľného defektu: od 50 µm (závisí od aplikácie)
Rýchlosť vyhodnotenia a triedenia: > 10 ks / sec (závisí od aplikácie)
Počet kamier na jednu stanicu: až do 8
Veľkosť databázy programov triedenia: Neobmedzená

Meracia metóda

Detekcia povrchových defektov prebieha najmä pomocou 2D kamerových systémov. Využívajú sa predovšetkým riadkové skenovacie kamery pre ich lepšiu integráciu, vyššie celkové rozlíšenie obrazu a ľahšie dosiahnutie veľmi homogénneho osvetlenia.

Konfigurácia osvetlenia je navrhnutá tak, aby zdôraznila hľadané defekty a potlačila očakávané vlastnosti povrchu. Využívame najmä tieto konfigurácie: • Difúzne – detekcia kontrastných defektov (špina, hrdza)
 • Kolimované – defekty meniace tvar povrchu, nekontrastné
 • Low-angle – praskliny, výčnelky, porozitu, vytrhnutý materiál
 • Infračervené – eliminácia pigmentov a potlače

Špeciálne aplikácie

V rámci povrchovej kontroly realizujeme špeciálne aplikácie v nasledujúcich oblastiach: • Optoband - kontrola plochých ložiskových dielov
 • BoreView 360 – vnútorné drážky brzdových valcov
 • Kontrola defektov v plastových fóliách
 • Kontrola spojkových a brzdových obložení
 • Samostatných medzioperačný triediaci automat
 • Inline zariadenia integrované vo výrobnom procese
 • Priebežné meranie výrobkov na dopravníkoch
 • Diskrétne meranie na karuselovom systéme
 • Snímanie integrované do montážnej stanice
 • Skenovanie staticky umiestnených výrobkov