Inspection

Inšpekčné pracoviská zabezpečujú 100% kvalitu výrobkov v ktorejkoľvek fáze výrobného procesu. Riešenia plne nahrádzajú kontrolu človekom a poskytujú stabilitu, spoľahlivosť a rýchlosť kontrolného procesu.

O riešení

Inšpekčné systémy sa môžu skladať z rôznych parciálnych kontrol pospájaných do celkov a môžu posudzovať výrobky podľa rôznych kritérií – vzhľadové, rozmerové, konštrukčné, funkčné.

Riešenia dodávame „na kľúč“ vrátane potrebnej mechaniky a integračných prác tak, aby mohli tvoriť s výrobnou linkou jeden funkčný celok.

Súčasťou inšpekčných pracovísk môžu byť:

  • Testovanie funkčných vlastností výrobkov
  • Testovanie mechanických vlastností výrobkov
  • Optická kontrola výrobkov
  • Kontaktné rozmerové kontroly
  • Nekontaktné rozmerové kontroly
  • Triedenie výrobkov podľa vlastností

Produkty

LightThru - Kontrola priechodnosti kanálov v hlavách valcov

___

LightThru je primárne určený pre výrobcov hláv valcov a blokov motorov, kde výroba prebieha klasickým gravitačným liatím hliníkovej zliatiny do semi-permanentnej kokily s pieskovým jadrom. Hlavným cieľom je detekcia zablokovania vnútorných dutín.

Nanokamery

___

Nanokamerový systém poskytuje detailnú vizuálnu kontrolu vnútorných priestorov, kanálikov v hláv motorov, alebo iných ťažko dosiahnuteľných povrchov výrobkov. Hlavým zámerom je identifikovať neúplné odjadrenie alebo zachytenie triesok vo vnútorných kanálikoch.

IIT - Kontrola vnútorných závitov

___

Bezkontaktný spôsob kontroly závitov poskytuje jedinečnú kombináciu schopností detekcie, presnosti, rýchlosti a nízkych nákladov na údržbu. Tento spôsob sa uprednostňuje pred mechanickým testovaním s meraním hlavných závitov a krútiaceho momentu, pretože nikdy nepoškodzuje testovaný závit. To umožňuje ľahké prispôsobenie a integráciu s rôznymi aplikáciami.

VCG – Virtual Condition Gage

___

Virtual Condition Gage kombináciou viacero technológií poskytuje úplnú kontrolu výroby komplexných výrobkov. Použitím kamerových systémov, optických senzorov, laserov a ďalších technológií je možné overiť odliatky, výrobné a montážne procesy. Riešenie je takisto schopné merať rozmerové charakteristiky.

Referencie

Komplexné meranie hranatých hláv valcov v linke (Gage-In-Line)

Testovacia linka s nakladaním prostredníctvom inline dopravníka alebo robota pre hranaté hlavy valcov. Technológia LightThru kontroluje vnútorné dutiny z hľadiska ich prípadného upchatia, ktoré by bránilo prietoku chladiacej kvapaliny vo vodnom plášti a maziva v hlavnom olejovom vedení, atď. Rôzne zákaznícke konfigurácie rozširujú kontrolu o 3D meranie, skúšanie tvrdosti (tepelné spracovanie), skúšanie vnútorných závitov, kontrolu povrchu a blokovanie iných otvorov, na ktoré sa kontrola systémom LightThru nevzťahuje. Čas cyklu môže predstavovať iba 16 sekúnd.

VCG – pre kontrolu výroby hláv valcov

VCG kombinujú viaceré technológie, aby poskytli úplnú procesnú kontrolu zložitých obrábaných výrobkov. Pomocou kamerových systémov, optických senzorov, laserov a iných technológií je možné kontrolovať odlievacie, obrábacie a montážne procesy. Taktiež je možné doplniť meranie rozmerových charakteristík.

Systém automatickej vibračnej výstupnej kontroly motorov

Tento merací a vyhodnocovací systém sníma a vyhodnocuje vibrácie motora pri plných prevádzkových otáčkach v rámci záverečnej kontroly po montáži. Na základe analýzy identifikuje zdroj problémov a signalizuje riadiacej linke ďalšie zaradenie motora.

Kontrola káblových zväzkov

Systém na kontrolu káblových zväzkov do ABS systémov. Riešenie pozostáva z niekoľkých kontrolných systémov (vysokonapäťový test, nízkonapäťový test kontrola, kontrola polarity, kontrola farebnosti káblov, kontrola prítomnosti a pozície montážnych elementov, kontrola správnosti koncového konektora, kontrola výšky pinov, označenie dobrého výrobku certifikačnou značkou). Systém spúšťa a vyhodnocuje jednotlivé testovacie sekvencie a výsledkom je znehodnotenie nezhodných kusov (prestrihnutím) označenie a odloženie dobrých kusov do transportnej prepravky.