Integration

Všetko v jednom, jedno na všetko.

Všetky kontroly v jednom zariadení, jeden dodávateľ na všetky potreby.

Všetky naše technológie predstavené na tejto webstránke môžu byť integrované rôznymi spôsobmi tak, aby klientom poskytli najvhodnejšie riešenie.

DATALAN Quality Instruments je jedným so svetových lídrov v počte integrácií rôznych kontrolných technológií v rámci jedného jediného zariadenia. Koncept takýchto komplexných služieb prináša klientom maximálnu návratnosť investícií a celkové zníženie nákladov.

Okrem toho, integrácia našich zariadení do výrobného procesu je veľmi flexibilná. Vieme poskytnúť robotické, paletové a dopravníkové riešenia, ktoré sú v súlade s celkovým integračným konceptom jednotlivých klientov.

Prínosy:

Všetky kontroly v jednom zariadení

Zníženie celkových investičných nákladov

Plná integrácia do výrobného procesu

Softvérové rozhranie na zdieľanie kontrolných výsledkov

Inline indexačné stoly (karusel)

Vysoko objemová výroba malých dielov vyžaduje rýchlu a spoľahlivú manipuláciu s dielmi počas ich finálnej kontroly. Jedna z možností je dostať tieto častice na otočný stôl (karusel) a spraviť kontrolné meranie v niekoľkých krokoch. Jednotlivé pozície môžu vyžadovať dodatočnú manipuláciu ako napríklad rotácia dielov okolo svojej osi.Prínosy:

 • Vysoká kapacita/Krátky cyklový čas
 • Viacero kontrolných staníc
 • Malý zástavbový rozmer

Dopravníkový pás

Kontrola malých plochých výrobkov ako napríklad ložiskové komponenty kde je možné jednoducho dosiahnuť orientáciu jednotlivých dielov, je najlepšie realizovať priamo na dopravníkovom páse. Pohyb dielov poskytuje dobré podmienky na skenovanie takže snímanie povrchov je možné vykonať aj vo vysokom rozlíšení a homogénnych svetelných podmienkach.Prínosy:

 • Vysoká kapacita/Krátky cyklový čas
 • Viackamerový kontrolný systém
 • Vysoké rozlíšenie skenovania
 • Homogénne osvetlenie

Robot so statickým prípravkom

Najjednoduchšou meracou a kontrolnou technológiou je statický upínací prípravok. Jednotlivé časti sú naložené robotom (alebo manuálne) do určenej pozície. Všetky kontrolné komponenty sú štandardne namontované v pevnej, nemennej pozícii, v ktorej realizujú individuálne merania.

Je to investične nenáročné riešenie, ktoré je jednoducho integrovateľné, ale jeho nevýhodou je nedostatočná flexibilita na iné koncepty a čiastočné obmedzenie pri potenciálnej kolízii počas naloženia a vyloženia komponentov. Meranie je veľmi rýchle, ale manipulácia môže predĺžiť celkový cyklový čas.Prínosy:

 • Nízke investičné náklady
 • Krátky čas merania
 • Malý zástavbový rozmer

Robot s vozíkovým paletovým systémom

Vozíkový paletový systém nám vo všeobecnosti umožňuje kombinovať skenovacie a statické merania do jedného zariadenia. Diely sú naložené na prípravok nainštalovaný na pohyblivom vozíku. Tieto diely sú presne upnuté počas celého procesu merania a manipulácie. Pomer cena/výkon je veľmi dobrý predovšetkým v prípade integrácie viacnásobných meraní do jedného systému. Merací čas je stredný až vysoký kvôli chýbajúcej paralelizácii. Kontrolovaný je len jeden diel a vyloženie/naloženie musí byť tiež zahrnuté v cykle.Prínosy:

 • Dobrý pomer cena/výkon
 • Kombinácia statického merania a skenovania
 • Jednoduchá údržba vzhľadom na ľahkú internú manipuláciu

Inline vozíkový paletový systém

Inline vozíkový paletový systém je rozšírenie robotického systému s dodatočnou vykladacou pozíciou na konci zariadenia. Naloženie a vyloženie môže byť realizované dvomi spôsobmi – buď 2 samostatnými robotmi alebo portálovým manipulátorom a dopravníkom. Takéto riešenie podporuje vyššiu kapacitu pri manipulačných činnostiach and umožňuje priamu integráciu s dopravníkovým transportným systémom. Vyradenie nezhodných dielov môže byť realizované automaticky po vyložení dielu na dopravník.Prínosy:

 • Dobrý pomer cena/výkon
 • Kombinácia statického merania a skenovania
 • Kratší cyklový čas pri manipulácií s výrobkami

Dopravníkový systém

Dopravníkové systémy poskytujú maximálnu flexibilitu na úpravy a škálovateľnosť kontrolných systémov do budúcna. Sú postavené z jednotlivých blokov, ktoré sú navzájom prepojené rozhraním dopravníka. Každá stanica poskytuje samostatné statické možnosti kontroly a v prípade potreby je veľmi jednoduché doplniť ďalšie kontrolné stanice. Typickým prípadom je doplnenie ďalšieho výrobku do rovnakej výrobnej linky, ktoré vyžaduje iné upnutie a konfiguráciu kontroly. Dĺžka cyklového času nie je ovplyvnená počtom kontrolných staníc a proces je plne integrovaný.Prínosy:

 • Maximálna flexibilita
 • Rovnaký cyklový čas bez ohľadu na počet staníc
 • Jednoduchá manipulácia aj v prípade rôznych výrobkov

Inline portálový manipulátor

V prípade vysokorýchlostných výrobných procesov je jediná možnosť optimalizácie procesu kontroly kvality výrobkov v oblasti samotnej manipulácie s výrobkami bez toho, aby sme museli robiť kompromis s rozsahom a kvalitou kontroly kvality.

Portálový manipulátor (postupový nástroj) redukuje manipuláciu medzi jednotlivými stanicami na minimum a poskytuje dodatočný čas na meranie. Systém pozostáva z niekoľkých statických a potenciálne jednej skenovacej stanice. Upínače synchronizovane presúvajú diely z jednej stanice do druhej. V prípade kontroly hláv valcov môže byť kombináciou rôznych kontrolných technológií v rôznych staniciach dosiahnutý 14 sekundový cyklus.Prínosy:

 • Najkratší cyklový čas
 • Kombinácia skenovacích a statických meraní
 • Jednoduchá údržba

Kompletná procesná integrácia

Naša spoločnosť sa zameriava na automatizované systémy kontroly kvality. Sme ale vždy pripravení navrhnúť doplnkové riešenia a integračné služby ako napríklad vybudovanie dopravníkového prepravného systému, robotické jednotky a ďalšie komplexné riešenia kde sa využíva naša technológia.Prínosy:

 • Jeden dodávateľ na komplexné riešenia
 • Zníženie nákladov, rizika a úsilia
 • Optimálne technologické riešenia